Anti - Doping

Anti - Doping

Avrupa Konseyi Anti-Doping Anlaşması Mart 1993'te Türk ulusal yasalarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildi ve GSGM Ağustos 1993'te Anti-Doping yönetmeliğini uygulamaya koydu. Bu Yönetmelik, Ankara'da bulunan Hacettepe Üniversitesi bünyesindeki Türk Doping Kontrol Merkezi'ni (TDKM), yarışma içi ve dışı doping kontrol analizlerinin gerçekleştirilmesinde yetkili ulusal otorite olarak atadı.


TDKM, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) ilk akreditasyonunu 2001 yılında aldı (bu akreditasyon bu tarihten sonra her yıl teyit edilmektedir) ve 2002 yılında Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi'nden (United Kingdon Accreditation Services - UKAS) ISO 17025 Kalite Sertifikası'nı aldı. Dünya Anti-Doping Ajansı (World Anti-Doping Ageny - WADA) TDKM'ye 2003 yılında müşterek WADA/IOC akreditasyonu verdi.


İlgili Türk makamları, WADA tarafından yürürlüğe konan kuralların muhtelif enstrümanlar aracılığıyla uygulanması ve bu kurallara tam olarak saygı gösterilmesi ilkesine bağlıdırlar. TDKM, Dünya Anti-Doping Kanunu'nu da kabul etmiş ve uygulamaktadır. Türk Hükümeti, Sporda Anti-Doping konusunda 2003 tarihli Kopenhag Bildirisi'ni de imzalamış olup 2002'den bu yana WADA için fon tedarikine düzenli olarak katkıda bulunmaktadır. Sözü geçen bildiri TMOK tarafından da imzalanmış bulumaktadır.
Oyunlar sırasında, Trabzon'daki yarışma sahalarında toplama merkezlerinin oluşturulması ve toplanan doping kontrol numunelerinin TEYOFOK'un sorumluluğunda (uçakla bir saat mesafedeki) Ankara'daki TDKM labaratuarlarına nakledilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.Bu Haberi Paylaşın