EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği

EOC - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği

 http://www.eurolympic.org/

Giulio Onesti (Italya), Raoul Mollet (Belçika) ve Raymond Gafner (İsviçre) tarafından ortaya atılan Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri’ ni tekrar biraraya getirme planı ilk olarak 1967’de Tahran’ da başladı ve zamanla Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği adını aldı.

 

Kıtasal Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin ortaya çıkışı, ilk başkanı Count Jean de Beaumont liderliğinde, 1968’de yapılan Versay Kurulu’na dayanır. Ancak, 1975 Lizbon’dan sonra, Birlik, kurallar koydu ve ismini “Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği” olarak belirledi.

 

1980’de 33 üyeye ulaşan genel kurul Franco Carraro’yu başkan seçerken, sekreterlik görevi Belçika’dan Adrien Vanden Eede’ ye teslim edildi.

 

Ertesi yıl, 5 çalışma grubu şekillendirildi. Farklı isimler altında ve birkaç değişiklikle, bu gruplar yıllar boyunca birliğin aktivitelerini desteklemeye devam etti. 80’li yıllar boyunca birliğin geleneksel toplantıları (Genel kurul ve Sekreterlik Seminerleri) aynı başlıklar üzerinde görüştü: Olimpiyat oyunları hazırlığı, Olimpiyat dayanışması, pazarlama, vs. Gelecek Olimpiyat Oyunlarını Organize Komiteleri, bu toplantıların daimi konukları oldular.

 

1989’da, Başkanlık Belçikalı Dr. Jacques Rogge’ a teslim edildi ve Roma (Italya)’da , Genel Sekreter Mario Pescante’nin makamı altında sekreterlik acıldı. Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri’nin aktiviteleri bu isimlerin liderliğinde daha da genişledi.

 

1991’den başlayarak, Avrupa’daki politik değişiklikler satesinde birliğe 15 yeni ulusal komitye daha eklendi ve bugünkü toplam sayı 48’dir.

 

1995’te, uygulanabilir sebeplerle, birlik adını Avrupa Olimpiyat Komiteleri olarak değiştirdi. Yasal mevkisi Lozan’da sabitlenene kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne yakın olsa da, Roma’da yer alan işlemsel mevkiler, İtalyan Olimpiyat Komitesi’ne yakın olmuştur.

 

2001’ de, Moskova’daki 112. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sezonu’nda, DR. Jacques Rogge başkan oldu. Dört ay sonra Monte Carlo’da, 30. Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu Mario Pescante’ yi başkan seçti. Genel Sekreterlik ise İrlanda Olimpiyat Konseyi Başkanı Patrick Hicket’e teslim edildi.

 

Dublin(İrlanda), 2005 Aralık’ta, Genel Kurul 2005-2009 dönemi için Yönetim Komisyonu seçti. Başkan Mario Pescante (İtalya), Başkan Yardımcısı Alexander Kozlovsky (Rusya) ve Genel Sekreter Patrick Hickey( İrlanda) yeniden seçildi. 29 Haziran 2006’da Mario Pescante’nin istifasıyla Olağanüstü Genel Kurul toplandı ve Patrick Hickey başkan, Raffaele Pagnozzi (İtalya) genel sekreter seçildi.

 

logo ekledi ve UOK Mali İşler makamını oluştşrdu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin, Karadağ Ulusal Komitesi’ni tanımasıyla üye sayısı 49’a cıktı.

 

Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri

Avrupa Ulusal Olimpiyat Komiteleri(UOK), kar amacı olmayan, kamu sorumluluğuyla hareket eden bir yapım ve dağıtım organizasyonu olan Avrupa Olimpiyat Komiteleri’ni olusturur. Bu komitenin ana hedefleri şunlardır:

-             Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği ve diğer kıtalardaki olimpiyat komiteleriyle birlikte işbirliği içerisinde hazırlanmış olan UOK Tüzüğü tarafından belirlenen idealleri Avreupa’ya yaymak,

-             Gençlerin daha iyi bir zeka, arkadaşlık ve çevrey ssaygılı olmaları için sporla eğitilmeleri, böylece daha iy ve barış dolu bir dünyanın kurulmasına katkı sağlamak,

-              Avrupa UOK arasında araştırma, ortak çalışma, bilgi alışverişi ve ortak çıkarların savunulması konularında işbirliğini geliştirmek, Ulusal olimpiyat komitesinin Olimpiyat Dayanışma Programları’ nı Avrupa’da geliştirmek.


Bu Haberi Paylaşın