Güvenlik

Güvenlik

Diğer sistemlerde farklı kuruluşların üstlenebileceği birçok güvenlik işlevi Türk modelinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Polis Teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Polis Teşkilatı, görevlerini, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirmekte ve organizasyonu içerisinde hem merkezi hem de idari birimler bulunmaktadır. Türk polisinin sorumluluk alanı belediye sınırları içerisinde kalan alandır. Belediye sınırları dışında polisin görevleri Jandarma tarafından yerine getirilmektedir. TEYOFOK güvenlik planı, bütün kamu emniyeti faaliyetlerinin tek bir kolluk organizasyonu sorumluluğu altında toplayan "yetkinin birleştirilmesi" kavramına oturtulmuştur. Bu nedenle, EYOF süresince güvenlik konusundaki nihai sorumluluk, ulusal polis gücünün Trabzon'daki şubesi olan Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde (TEM) olacaktır.

TEM, güvenlik konusunda tek ve en yüksek merci olarak, menşei ne olursa olsun güvenlik amacıyla kullanılacak bütün insan ve teknik kaynakları üzerinde sınırsız kontrole sahip olacaktır. Bu kontrol, Festival'in güvenliğini ilgilendirdiği müddetçe hiçbir fonksiyonel veya bölgesel sınırlamaya tabi olmadan uygulanacaktır.

TEM'in çeşitli departmanları, TEYOFOK ve ilgili kamu organları ile koordinasyon içerisinde çalışacaktır. Bu koordinasyon, Valilik seviyesinde oluşturulacak ve devlet güvenliği, anti-terörist harekat, istihbarat, koruma ve takip, turizm polisi, ahlak ve suç, trafik kontrol, lojistik ve iletişim gibi polis departmanlarının yetkililerinden oluşacak EYOF Güvenlik Koordinasyon Merkezi tarafından sağlanacaktır. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Trabzon Belediyesi (topluluk hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu zabıta hizmetleri) de EYOF Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde temsil edilecektir.

TEM (kendine bağlı Bölge Müdürleri veDeniz Polisi dahil) yeterli emniyet personeline sahiptir. Buna karşın, İçişleri Bakanlığı, EYOF gibi istisnai bir durum için güvenlik önlemlerini arttırmak amacıyla komşu illerden personel takviyesi yaparak buradaki kaynaklarını arttırma yetkisine sahiptir. Türk yasaları uyarınca gerek TEM, gerek İl Jandarma Kuvveti ve Ulusal Polis Teşkilatı içinde ayrı bir birim olan Deniz Polisi ile koordinasyon içinde çalışan Sahil Güvenlik Birimi, münhasıran Trabzon Valisi'nin yetkisi altında faaliyet göstermektedir. TEYOFOK'un Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Trabzon Valisi Oyunlar sırasında da bu görevine devam edecektir.

Türkiye'de yürülükte olan kamu yasaları uyarınca, Devlet garantisi altında organize edilen bütün spor ve diğer kitlesel etkinliklerde; güvenlik, tıbbi bakım, gümrük, vb. hükümetle ilişkili bütün hizmetler, organizasyonu yapan kuruluşlara hiçbir maliyet yüklenmeden kamu kuruluşları tarafından yerine getirilir.

Bu nedenle, güvenlik TEM'e bağlı Ulusal Polis güçleri tarafından sağlanacak olup emniyetin sağlanmasında özel güvenlik birimlerinin hizmetlerinin çok sınırlı bir rol oynaması öngörülmektedir. Bununla birlikte, ihtiyaç doğması halinde, emniyetin arttırılması amacıyla özel güvenlik organizasyonlarına da sınırlı ölçülerde görevler verilebilir.Bu Haberi Paylaşın